Зобов’язання та права виробника (постачальника) сертифікованої продукції

Виробник (постачальник) продукції, оцінка відповідності якої проведена за цим договором, зобов’язується:

  • дотримуватися вимог положень програм сертифікації;
  • створювати усі необхідні умови для проведення оцінювання, в тому числі забезпечу­вати доступ до документації для її експертизи, протоколів, а також доступ до приміщень і персоналу з метою проведення робіт з оцінювання чи розгляду скарг;
  • робити заяви щодо сертифікації тільки стосовно сертифікованої продукції;
  • не використовувати сертифікацію своєї продукції таким чином, який би погіршував ре­путацію органу сертифікації, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган сертифікації може вважати неправильними або не правочинними;
  • у разі призупинення чи скасування сертифікації, починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату, припинити використання всіх реклам­них матеріалів, що містять будь-які посилання на сертифікацію;
  • використовувати сертифікацію лише для зазначення того, що продукція сертифікована на відповідність вимогам, що встановлені відповідними нормативними документами (стандартами);
  • забезпечувати гарантію того, що жоден сертифікат або звіт або будь-яка їх частина не використовувались неправильно;
  • реєструвати усі скарги, що стосуються відповідності продукції вимогам нормативних документів та надавати на вимогу органу сертифікації доступ до цих даних, вживати необхідні заходи щодо отриманих скарг і невідповідностей та документувати вжиті заходи;
  • інформувати орган сертифікації про:

- всі зміни конструкції чи характеристик продукції або зміни вимог нормативної документації, що можуть вплинути на скорочення чи розширення галузі сертифікації;

-  зміни форми власності, структури або адміністрації Замовника;

- надходження інформації, що вказує на те, що продукція більше не  відповідає вимогам, підтвердженим під час сертифікації.

Крім цього, якщо доречно, орган сертифікації може вимагати від Замовника щоб потенційно непридатна сертифікована продукція піддавалася коригувальним діям, включаючи відкликання продукції (не розміщення на ринку), якщо це може бути застосовано.

Замовник має право подавати до апеляційної комісії органу сертифікації апеляції чи скарги щодо спірних питань з сертифікації та пов’язаних з нею дій згідно з порядком, що наведений у процедурі «Поводження із скаргами та апеляціями»;  брати згідно зі встановленим порядком участь у засіданні апеляційної комісії при розгляді апеляцій та скарг, які ним подані.